تأمین آب مهمترین مطالبه مردم یزد از رییس جمهور است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری