اکران ویژه نابینایان یک وظیفه ملی است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری