پلمب ۵ واحد صنفی دارای تخلفات بهداشتی در شهرستان دماوند/ کشف و معدوم سازی ۲ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد در شهرستان دماوند

در حال انتقال به منبع خبر