دولت ترامپ از اتحاد نفتی با عربستان منصرف شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری