انتشار شعرهای شاعر عراقی مقیم برزیل در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر ، «راهب انگور» عنوان مجموعه دوزبانه نضال القاضی، شاعر عراقی مقیم برزیل است که با برگردان فارسی محمد حمادی در ایران انتشار یافته است. در این مجموعه که توسط انتشارات آرادمان با مقدمه «موسی بیدج» انتشار یافته، برگردان فارسی شعرها در حدود 115 صفحه و اصل شعرها به همراه برگردان عربی مقدمه، در حدود 125 صفحه آمده است. موسی بیدج در مقدمه کتاب گفته است: «در تعداد زیادی از شعرهای این مجموعه، سورئالیسم با رمانس آمیزش می یابد و معناها در هاله ای از واقعیت و خیال آونگ می شوند. این یک ویژگی برای شعری است که واژه واقعیت برای آن کفایت نمی کند و به رؤیاها و خیال متوسل می شود... خواننده در بسیاری از جمله های مجموعه، شاعرانگی و قریحه ای آذین شده با خیال پردازی و گفتمانی با هستی به وسیله ادواتی ملموس حس می کند که موجب استمرار در خواندن همراه با لذت و تأمل را برایش پیش می آورد». در ابتدای کتاب نیز در شناخت نامه شاعر آمده است: «خانم نضال القاضی، شاعر و نویسنده عراقی متولد سال 1964 است. او فعالیت ادبی خود را در اواسط دهه هشتاد با نوشتن در روزنامه های محلی و همچنین جراید کشورهای ...

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir