پس از سفر معاون رییس جمهور به البرز، ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار به استان تخصیص یافت

سپیدار
در حال انتقال به منبع خبر