تدابیر امنیتی در زندان های آمریکا تشدید شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری