ترکیه راه روسیه را برای دوری از دلار پیش گرفت

مشرق نیوز
در حال انتقال به منبع خبر