اولین قطعات اس ۴۰۰ وارد آنکارا شد

الف
در حال انتقال به منبع خبر