800 واگن باری جدید وارد ناوگان می شود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری