ویروس کرونا یک یک شتر گاو پلنگ است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری
ایرنا ( ۱۸)

نشست خبری سخنگوی دولت