توافق حاصل شد اما قراردادی امضا نشد؛چرا؟

فرتاک نیوز
در حال انتقال به منبع خبر