روز قدس، نشانگر تداوم مقاومت است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری