درخواست سناتور آمریکایی برای اخراج سفیر عربستان از واشنگتن/دوربین: رد پای بن سلمان در همه جای این پرونده است

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر