ترافیک سنگین در برخی جاده های شمالی کشور

الف
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری