بهره برداری از یک حلقه چاه آب در شهر کارچان

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری