ترابی: درگیری ها طبیعی است چون برزای در استقلال بوده!

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری