قیام 15 خرداد و شکست نفوذ استعمار

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری