سازمان ملل کشتار غیرنظامیان یمنی را محکوم کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری