کلیپی از صحبت های شفر و برانکو پیش از آغاز داربی در برنامه نود

پارس فوتبال
در حال انتقال به منبع خبر