هر کسی با دیکتاتور ترامپ مخالفت کند بدون شک از کار اخراج خواهد شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری