دشمن با راهبرد تحریم و عدم اجازه خرید تجهیزات تلاش کرد ایران را شکست دهد

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir