عملیاتی نشدن شعارهای سال، تولید و اقتصاد کشور را به نابودی می کشاند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری