بسم الله ما در اول قرآن است:

تبیان
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری