عدم وجود آزمایشگاه غذا در خوزستان یک ضعف جدی در مقابل تهدیدات زیستی است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری