پارک های سطح شهر سمنان تعطیل شدند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری