محمو موسوی: بازی در لیگ ایران با توجه به نرخ ارز توجیه اقتصادی ندارد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری