تشکیل صف خرید "شپنا" "شراز" "شبندر" "شرانل" "شبریز" "شتران"

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری