اولویت اصلی اروپا، حفظ برجام

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری