صادرات سالانه 3 میلیارد دلار کالا به افغانستان

فصل تجارت
در حال انتقال به منبع خبر