بورس های خارجی قرمز پوش شدند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری