مذاکره با آمریکا در شرایط تحریم معنا و مفهومی ندارد

ناطقان
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری