«بایدن» و همسویی با برنامه های ضدایرانی «ترامپ»

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری