سقوط تاریخی محبوبیت ترامپ در 67 روز حضور در کاخ سفید

مشرق نیوز
در حال انتقال به منبع خبر