آلودگی آب خیلی هم خوب است و در حد کم مثل واکسن عمل می کند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری