انتشار شایعاتی از تأسیس مرکز سری امنیتی سعودی در جیبوتی

پرسمان
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری