دولت ترامپ به دنبال لغو معافیت های تحریمی درخصوص برنامه هسته ای ایران است

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر