آتش سوزی در بازار تاریخی حاج ملک سراب

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری