سفارت عربستان در واشنگتن جشن روز ملی را لغو کرد

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر