ترور سردار سلیمانی لکه ننگی در تاریخ ترورهای صورت گرفته توسط آمریکا محسوب می شود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری