درخواست دبیرکل سازمان ملل از آمریکا برای خویشتنداری در مقابله با معترضان

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری