فلسفه وجودی قصه بیدارسازی است

شعار سال
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری