چرا در خرید دستگاه رادیوتراپی برای استان مان، تا این اندازه کوتاهی شده است؟

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری