قاسم خانی برای دومین «خوب بد جلف» پروانه نمایش گرفت

راهبرد معاصر
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری