روحانی: آمریکایی ها باید بفهمند جنگ طلبی و جنگ طلبان به نفع آنها نیستند

الف
در حال انتقال به منبع خبر