هر دو شاخص نفت بیش از ۱ دلار سقوط کردند

آرمان اقتصادی
در حال انتقال به منبع خبر