محسنی اژه ای: خداوند توبه انسان ها را می پذیرد

معاون اول قوه قضاییه گفت: خداوند توبه انسان ها و بازگشت آنان به راه راست را می پذیرد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir