سامانه «پاکاریم» برای ساماندهی نیروهای جهادی راه اندازی شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری