ایجاد پروژه های محرک توسعه در منطقه ۱۵ و ۱۸

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری