گلخانه کشت بدون خاک زعفران در دانشگاه یزد به گل نشست

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری